slideshow04

Guide for investors

New Guide for investors in Priboj municipality was prepared by the staff of the Office for Local Economic Development.

The Guide provides basic information on Priboj municipality, its location and economic potentials.

See Guide for investors in Priboj municipality.

 

Нови Водич за инвестиције општине Прибој урађен је од стране запослених у Канцеларији за локални економски развој.

Водич нуди потенцијалним инвеститорима основне информације о општини Прибој, њеном положају и привредним потенцијалима.

Погледајте Водич за инвеститоре општине Прибој.