banner telefoni naslovna

Јавне набавке

Извођење радова на текућем одржавању градских улица у Прибоју

Извођење радова на текућем одржавању градских улица у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 5/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Набавка горива за службена возила

Набавка горива за службена возила, редни број ЈНMВ бр. 4/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој, редни број ЈНMВ бр. 3/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Радови на замени кровне и плафонске конструкције основне школе у Прибојским Голешима, општина Прибој

Радови на замени кровне и плафонске конструкције основне школе у Прибојским Голешима, општина Прибој, редни број ЈНMВ бр. 2/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга израде пројектне документације за унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „9. мај“ Саставци, општина Прибој

Услуга израде пројектне документације за унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „9. мај“ Саставци, општина Прибој, редни број ЈНMВ бр. 1/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка спортске опреме и реквизита за фискултурну салу ОШ "Бранко Радичевић" у Прибоју

Набавка спортске опреме и реквизита за фискултурну салу ОШ "Бранко Радичевић" у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 15/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе јавне расвете у општини Прибој

Електрична енергија за потребе јавне расвете у општини Прибој, редни број ЈНВВ бр. 11/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка и испорука електроматеријала и елемената новогодишње расвете обликована у две партије

Набавка и испорука електроматеријала и елемената новогодишње расвете обликована у две партије, редни број ЈНMВ бр. 14/19.
- партија 1: Набавка и испорука електроматеријала за одржавање јавне расвете на територији општине Прибој;
- партија 2: Набавка и испорука елемената новогодишње расвете
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 1) можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 2) можете преузети овде.

Опширније...

Јавна набавка за избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији Општине Прибој

Јавна набавка за избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији Општине Прибој, редни број ЈН бр. 10/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију (измена број 3) можете преузети овде.
Питања и одговоре број 1 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 2 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Питања и одговоре број 3 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 4 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 5 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 6 можете преузети овде.
Одлуку о додели угоора можете преузети овде.

Опширније...

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину, редни број ЈНMВ бр. 13/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...