banner-mosi2018

Грађевинске дозволе

Решење број ROP-PRI-2185-CPIH-5/2019 од 17.09.2019. године

Решење број ROP-PRI-2185-CPIH-5/2019 од 17.09.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-27585-CPI-1/2019 од 17.09.2019. године

Решење број ROP-PRI-27585-CPI-1/2019 од 17.09.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-13013-CPIH-3/2019 од 11.09.2019. године

Решење број ROP-PRI-13013-CPIH-3/2019 од 11.09.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-16107-CPI-2/2019 од 10.09.2019. године

Решење број ROP-PRI-16107-CPI-2/2019 од 10.09.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-14024-CPI-2/2019 од 05.08.2019. године

Решење број ROP-PRI-14024-CPI-2/2019 од 05.08.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-12650-CPI-1/2019 од 16.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-12650-CPI-1/2019 од 16.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-4638-CPIH-3/2019 од 16.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-4638-CPIH-3/2019 од 16.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-25455-CPI-2/2019 од 06.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-25455-CPI-2/2019 од 06.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-10843-CPI-1/2019 од 24.04.2019. године

Решење број ROP-PRI-10843-CPI-1/2019 од 24.04.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-38105-CPI-2/2019 од 15.03.2019. године

Решење број ROP-PRI-38105-CPI-2/2019 од 15.03.2019. године овде.