Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove Obaveštava

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta FLUID TECHNOLOGY SYSTEMS DOO Priboj, ulica Pribojske Čete broj 2 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta za izradu Proizvodnog objekta proizvodnje ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila na kat.parcelama.broj 1156/2 i 1156/3 KO Priboj, opština Priboj.

Uvid u sadržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj – Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove ulica 12. Januara broj 108 kancelarija broj 44 počev od 03.12.2019.god. u vremenu od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 14.10.2019. godine.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.