Vesti

Zakazana 4. sednica Skupštine opštine

Sednica će se održati 16. marta 2021. godine (utorak) u 10 časova u velikoj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Priboj;
2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2021. godinu;
3. Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje i bratimljenju opštine Priboj sa opštinom Rudo;
4. Predlog Odluke o javnim raspravama;
5. Predlog Odluke o postupku dodele kontrole korišćenja sredstava za podsticanje Programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje Programa od javnog interesa koje ralizuju udruženja na teritoriji opštine Priboj;
6. Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Priboj za 2020. godinu;
7. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosi iz Programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije "Banjica" d.o.o. Nova Varoš za 2020. godinu;
8. Predlog Odluke o usvajanju Programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije "Banjica" d.o.o. Nova Varoš za 2021. godinu;
9. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Priboj za 2020. godinu;
10. Izveštaj o radu Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Priboj za 2020. godinu;
11. Izveštaj o radu Doma kulture "Pivo Karamatijević" Priboj za 2020. godinu;
12. Izveštaj o radu Zavičajnog muzeja Priboj za 2020. godinu;
13. Izveštaj o radu Gradske biblioteke Priboj za 2020. godinu;
14. Izveštaj o radu Opštinske uprave Priboj za 2020. godinu;
15. Predlog Odluke o pokretanju projekta Javno-privatnog partnerstva ”Zamena starih svetiljki sistema osvetljenja javnih objekata opštine Priboj“;
16. Predlog Rešenja o imenovanju stručnog tima za relaizaciju projekta Javno-privatnog partnerstva ”Zamena starih svetiljki sistema osvetljenja javnih objekata opštine Priboj“;
17. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavičajnog muzeja Priboj;
18. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za razvoj usluga socijalne zaštite opštine Priboj;
19. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za razvoj usluga socijalne zaštite opštine Priboj;
20. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za razvoj usluga socijalne zaštite opštine Priboj;
21. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora O.Š. "Blagoje Polić" Kratovo;
22. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~3,2MB - ažurirano 11.12. u 18 časova).

skupstina