Vesti

Priboj u programu Saveta Evrope "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi"

Opština Priboj spada u 50 lokalnih samouprava u Srbiji koje su kroz Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, dobile tzv. „paket podrške“.

Realizacijom ovog programa, doprinosi se stvaranju službeničkog sistema, koji omogućava profesionalno usavršavanje zaposlenih, kao i ocenjivanje njihovog rada.

Na zajedničkom sastanku predstavnika Saveta Evrope i lokalnih samouprava, bilo je reči o rezultatima primene i pozitivnim pomacima u funkcionisanju lokalne uprave. Plan je da se nastave aktivnosti na profesionalizaciji rada, što je najadekvatniji način za uspostavljanje efikasne lokalne uprave, kao javnog servisa svojih građana i privrede.

Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, vredan je 4 miliona evra i zajednički ga finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, koji ga i sprovodi, u saradnji sa SKGO.