Vesti

Održana 8. sednica Skupštine opštine

Odbornici SO Priboj, u utorak 28.decembra, zasedali su poslednji put u ovoj godini. Razmatrao se obiman dnevni red od čak 32 tačke, a najvažnija je svakako Budžet Opštine Priboj za 2022. godinu, koji je otprilike u istom iznosu, kao i prošle godine i iznosi 1.381.728.00 dinara.

Naredna godina će biti još intenzivnija po investicijama, a u 2022. godini, očekuje se završetak radova na putu od Kokinog Broda do Pribojske Banje, izgradnja kružnog toka na Jarmovcu, saniranje deponije Druglići, završetak radova na transfer stanici "Banjica" i izgradnja Reciklažnog centra, planirana je i rekonstrukcija zgrade Gimnazije, izgradnja zatvorenog bazena u školskom kompleksu u Novom Priboju, kao i završetak rekonstrukcije zgrade škole u Bučju za Školu u prirodi.

U narednoj godini očekuje nas i rekonstrukcija postojeće i izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže, u drugoj fazi je i planirano i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, predstoji i rekonstrukcija Bolnice i Doma zdravlja Priboj, kao i proširenje puta do ovih zdravstvenih ustanova ali i fabrike Poliester.

SO Priboj usvojila je i treći rebalans budžeta u ovoj godini, koji je zbog uravnoteženja prihoda i rashoda, manji za 2.962.000,00 dinara, odnosno za 0,2 odsto u odnosu na prvi rebalans budžeta Opštine.

Pribojski odbornici usvojili su i Plan razvoja opštine Priboj do 2028. godine, dali saglasnost na programe rada gotovo svih budžetskih korisnika u narednoj godini, prihvatili su Kadrovski plan OU za narednu godinu, kao i Odluku o lokalnim komunalnim taksama.

Opštinski parlament, na poslednjoj sednici u ovoj godini, bavio se i kadrovskom problematikom.

Novi direktor Doma kulture u Priboju je Svetlan Milinković, dosadašnji vršilac dužnosti direktora, a novi vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Priboju je Zdravko Nikačević, a skoro formiranog Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Svetlana Šalipur, oboje diplomirani socijalni radnici.

Vršilac dužnosti direktora JP Toplana je Marko Janjušević, dosadašnji energetski menadžer opštine Priboj, a VD direktori Turističke organizacije i Sportskog centra Priboj su ponovo Vladan Radović i Savo Spasojević.