Asfaltiranje novih putnih pravaca

U narednom periodu u opštini Priboj radiće se na asfaltiranju devet putnih pravaca i ulica, u ukupnoj dužini oko 6,5 km. Za asfaltiranje ovih putnih pravaca biće izdvojeno 26.141.414,40 dinara sa PDV-om.

Izvođač radova je firma "Putevi Zlatar" iz Nove Varoši, a radi se o sedam putnih pravaca u seoskom području i dve ulice u gradu:

1. Put u Krajčinovićima (od opštinskog puta Sastavci-Krajčinovići u dužini od 150 m prema kućama Jahovića;
2. Put u Mažićima (od opštinskog puta HE Brana-Kalafati-Mažići, skretanje prema Bakovićima 1300 m);
3. Put u Her Golešima (od državnog puta IIA reda broj 191 prema kućama Čovića u dužini od 850 m);
4. Put u Zaostru (od opštinskog kategorisanog puta Krajčinovići-Kukurovići prema Zaostru u dužini od 750 m);
5. Put u Sastavcima (od opštinskog kategorisanog puta Sastavci-Krajčinovići, skretanje u Valovlju prema Jevtovom grobu 1750 m);
6. Put u Crnuzima (od državnog puta IIA reda Luka-Crnuzi-Miliješ, skretanje prema Gradberinama u dužini od 735 m);
7. Put u Her Golešima (od državnog puta IIA reda br 191, skretanje prema Crnetićima u dužini od 1000 m);
8. Ulica Ive Lole Ribara (u dužini od 120 m, 504 m2);
9. Ulica Save Kovačevića (500 m2).

asfaltiranje jul2017