Gimnazija Priboj sredstvima Ministarstva pravde opremila kabinet informatike

Sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, u ukupnom iznosu od 445.000.000,00 dinara, Vlada Srbije, posredstvom resornog Ministartva pravde, dodelila je za finansiranje ukupno 130 projekata. Od 1336 projekata, sa kojima je konkurisano, u 130 koji će biti finansirani su i dva projekta iz Priboja, Gimnazije Priboj i OŠ "Nikola Tesla".

Gimnazija Priboj ovim sredstvima opremila je kabinet informatike. Ukupna sredstva koja su dodeljena iznose 1.449.030,00 dinara, a istima je za potrebe informatičkog kabineta kupljena oprema u vidu novih računara, projektora, interaktivne table, štampača, a deo sredstava iskorišćen je za opremanje učionice novim školskim nameštajem, stolicama, stolovima i zavesama. Na ovaj način sam kvalitet nastave informatike u pribojskoj Gimnaziji podignut je na viši nivo, kao i komoditet učenika koji borave u ovim prostorijama.

gimnazija kabinet