Уклоњени радиоктивни громобрани у Прибоју

На основу расписаног тендера, стручњаци Института за нуклеарне науке "Винча" из Београда, почетком децембра демонтирали су 8 постојећих радиоактивних громобрана на подручју Новог Прибоја. Подсетимо, два радиоактивна громобрана била су поред градског стадиона и градских базена, док је преосталих шест на стамбеним зградама, све у новом делу града.

Према речима надлежних из Института "Винча", ови громобрани, иако су били активни, нису имали штетна дејства за грађане, јер су јонизујући зраци били усмерени у небо односно ваздух, а само у случају неке хаварије на крову зграда, где су обично постављени, односно њиховог кривљења, пада или рушења, могли су имати штетно зрачење по живи свет и животну средину.

 

Након стручног уклањања тзв. радиоактивних извора са досадашњих громобрана, они су безбедно транспортовани адекватним контејнерима и наменским возилима до крајњег одредишта - складишта за радиоактивни отпад.

На месту досадашњих радиоактивних громобрана у Прибоју истовремено су монтирани и нови громобрани са брзим деловањем.

"Уклањање радиоактивних громобрана и замена новим, прилично је скуп посао, јесте и законска обавеза, али је пре свега превентивно деловање, а Општина Прибој је, иако мала локална самоуправа, једна од ретких општина у Србији која је то урадила, како на јавним објектима, тако и на стамбеним зградама, што су о свом трошку морале да ураде Скупштине станара зграда, што је, као друштвено одговорно понашање према својим грађанима, за сваку похвалу и јавно истицање."– рекла је др Марија Шљивић Ивановић, заменик директора Лабораторије за заштиту од зрачења и животне средине Института за нуклеарне науке "Винча" из Беграда.

Средства за демонтажу досадашњих радиоактивних громобрана и постављање нових са брзим деловањем, на подручју Новог Прибоја, у износу од 2.700.000,00 динара, обезбедила је општина Прибој.

Подсетимо, у старом делу Прибоја, постојао је један радиоактивни громобран, и то на згради Општине, који је својевремено такође уклоњен.