Уређује се ново исламско гробље у Побрежју

Прибој већ дуже време има проблем са недостатком простора на градским гробљима и једне и друге верске конфесије.

Православно гробље у Рабреновцу одавно је претесно, а ништа боља ситуација није ни са нешто новијом локацијом у Добриловићима. Сличан проблем већ поодавно имају и исламски верници, Бошњаци, јер је градско гробље у Годуши такође одавно постало претесно, па су у Меџлису исламске заједнице Прибој кренули за обезбеђењем нове локације за исламсkо гробље. Пре пар година избор је пао на локацију Побрежје, простор испод Осовника, изнад Болнице и Дома здравља односно испод, Прибојцима добро познате, Сарајевске воде.

Пре две године, кроз пројекат Министарства привреде у вредности од око пет милиона динара, урађен је и асфалтиран приступни пут, због конфигурације терена са серпентинама и великим подзидама, а летос су почели радови на уређењу парцеле површине око једног хектра.

Радови су подразумевали уређење саме парцеле, формирање ободног бетонског зида и постављање металне ограде, као и изградњу помоћног објекта, који ће бити у функцији будућег исламског гробља.

Уређење парцеле новог исламског гробља у Побрежју почело је још овог лета, али није завршено на време због искрслих проблема током самог уређења, односно појаве и извора воде у центру парцеле, што је морало бити санирано, као и регулисање површинских вода.

Средства за уређење будућег исламског гробља у Побрежју у износу од 4.300.000,00 динара обезбедила је општина Прибој, а радове према тендеру изводи пријепољска фирма „Ровчанин инжењеринг“.

Све би требало да буде готово ових дана односно пре краја грађевинске сезоне.