Пројекат новог режима саобраћаја

Прибој ће после четири деценије ускоро добити пројекат нове техничке регулације саобраћаја у граду, у складу са евидентно промењеним околностима, односно новом стамбеном и путном инфраструктуром, новом сигнализацијом, са више или мање учесника у саобраћају, моторних возила и пешака.

Општина Прибој је пре месец дана, на основу јавне набавке, потписала уговор са пројектантском кућом “Адомне” из Новог Сада, о изради пројектно-техничке документације будућег режима саобраћаја у Прибоју, како на државним путевима кроз град, тако и на уличној мрежи насељеног места Прибој.

Да би пројекат нове техничке регулације саобраћаја кроз градско подручје Прибоја, односно од табле до табле, био што квалитетнији, данас је у Прибоју одржан први радни састанак ове пројектантске куће са представницама локалне самоуправе, односно Општинске управе, управљача локалних путева, Савета за безбедност саобраћаја, који је и својом Стратегијом, предвидео решавање многих спорних тачака, а све у циљу унапређења саобраћаја у нашем граду.

Пројектом нове техничке регулације саобраћаја у градском делу Прибоја, биће понуђена решења за све до сада уочене спорне тачке на саобраћајницама, као што је решавање раскрсница кружним током саобраћаја, претварање улица у једносмерне, двосмерне или са забраном саобраћаја моторним возилима у одређеном временском периоду, или са укидањем тих забрана, затим додатно регулисање саобраћаја на тзв. црним тачкама, питање стајалишта за јавни линијски и такси превоз, постављање вертикалне и хоризонталне, као и семафорске сигнализације, регулисање саобраћаја за доставна возила, односно утовар и истовар робе и још много других могућности и решења, која предложе представници локалне заједнице, а на бази досадашње званичне статистике, искустава и запажања.

Да би из новог пројекта техничке регулације саобраћаја у Прибоју, као законске подлоге, могла да се црпе нова решења, сагласност на његову примену треба да дају "Путеви Србије" и ресорно министарство у делу државних путева кроз наш град, као и органи локалне самоуправе у делу новог режима саобраћаја на уличној мрежи кроз насељено место Прибој.

Рок за израду нове пројектно-техничке документације за регулисање саобраћаја у градском подручју Прибоја је 150 календарских дана, вредност пројекта је око два милиона динара, а средства је обезбедила Општина Прибој.