Почео процес израде Плана развоја општине Прибој

План развоја ЈЛС је документ развојног планирања, и као такав представља плански документ најширег обухвата и највишег значаја за доносиоца, односно јединицу локалне самоуправе (ЈЛС). Законски рок који је прописивао обавезу ЈЛС да израде и усвоје своје планове развоја до 1. јануара 2021. године, због пандемије Ковида 19, пролонгиран је за 2022. годину.

Општина Прибој је међу првим локалним самоуправама у Србији отпочела процес израде овог стратешког документа, који ће у току ове године реализовати у сарадњи са РЕС Фондацијом у оквиру заједничког пројекта „Зелени рурални договор“, који се спроводи у оквиру Програма „Европске климатске иницијативе“ (EUKI), коју финансира немачко Министарство за енергетику и заштиту животне средине, а чији је партнер у Србији РЕС Фондација из Београда.

План развоја општине Прибој, као стратегија за трансформацију ЈЛС и региона, уз СВОТ анализу тренутне ситуације и мапирања заинтересованих страна, био је данас и тема првог онлајн Иницијалног састанка, на коме су учешће узели, сем представника јавног, приватног и цивилног сектора општине Прибој и представници РЕС Фондације и донатора пројекта из Немачке.

Према одредбама Закона о планском систему Републике Србије, општина Прибој ће након доношења Одлуке, приступити избору Координационог тела, које ће руководити овим значајним процесом и уједно формирати три оперативне Радне групе:

Радна група за економски одрживи развој;
Радна група за друштвени развој и социјалну заштиту;
Радна група за инфраструктуру, просторни развој и заштиту животне средине.

План развоја ЈЛС јесте дугорочни документ развојног планирања, који за период од најмање седам година усваја Скупштина ЈЛС, на предлог надлежног извршног органа ЈЛС. Закон о планском систему Републике Србије усвојен је 2018. године и детаљно уређује обавезу органа локалне власти (и свих осталих учесника у планском систему) да планирају јавне послове у својој надлежности. Уједначен општи приступ и званично уређен концепт планског система, међутим, није постојао у правном систему Републике Србије до усвајања ЗПС. Управо спровођење овог закона треба да омогући успостављање ефикасног, транспарентног, координисаног и реалног система планирања Републике Србије на свим нивоима власти, обухватајући кључне аспекте социјалне и економске развојне политике, регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских средстава и обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије.

Одлуку о приступању изради Плана развоја општине Прибој за период од 2022. до 2028. године можете преузети овде.