slideshow04

Заказана 18. седница Скупштине општине

18. седница Скупштине општине Прибој ће се одржати 28. децембра 2018. године (петак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2018. годину;
2. Предлог Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину;
3. План капиталних инвестиција општине Прибој 2019-2021. године;
4. Разрешење и именовање члана Општинског већа општине Прибој;
5. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој зa 2019. годину;
6. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Услуга" Прибој за 2019. годину
7. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Топлана" Прибој за 2019. годину;
8. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм Регионалне санитарне депоније "Бањица" за 2019. годину;
9. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм Градске библиотеке Прибој за 2019. годину;
10. Предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјани рад Прибој за 2019. годину;
11. Предлога Одлуке о давању сагласности на План и Програм рада установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој за 2019. годину;
12. Предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја Прибој за 2019. годину;
13. Предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Прибој за 2019. годину;
14. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој за 2019. годину;
15. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој;
16. Предлог Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елементата концесије;
17. Предлог Решења о именовању стручног тима за релаизацију поступка јавно-приватног партнерства без елементата концесије;
18. Предлог Кадровског плана Општинске управе општине Прибој за 2019. годину;
19. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
20. Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој;
21. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~3,54МБ - ажурирано 24.12. у 18 часова).

skupstina opstine priboj