Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Прибој у 2020. години - III круг

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Прибој 2020 - III круг.
Веб апликација за Дигитално јавно надметање.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ПРИБОЈ, у канцеларији бр 38 сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Контакт особа Зоран Новаковић, тел. 0332452341 локал 123.

Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која је предмет овог огласа је 249,7720 хектара.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

Рок за подношење документације Рок пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 12:00 сати, дана 17.12.2020. године. Непотпуне пријаве неће се разматрати. Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

Цео текст Огласа можете преузети овде.
Преглед груписаних јавних надметања можете преузети овде.
Веб апликација за преглед пољопривредног земљишта у државној својини.
Веб апликација за Дигитално јавно надметање.