slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 27.02.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Na zahtev nosioca projekta IONNI PLASTICS TECHNOLIGY DOO Priboj, ulica Veljka Vlahovića br.10, Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja Projekta proizvodnje granulata od plastičnih materijala (Polipropilen, ABS smola, poliamid i dr.), kapaciteta 1250t mesečno, na kat.parceli broj 1156/1 KO Priboj, ul.Save Kovačevića bb, opština Priboj.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje 04/2.1 broj 501-12/19 dana 26.02.2019. godine da je za predmetni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima na životnu sredinu i kriterijuma propisanih Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 114/08).

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.