banner-mosi2018

Budžet Opštine Priboj

2019. godina


Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Priboj za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora

Obrazci za programski budžet 20192018. godina


Odluku o budžetu opštine Priboj za 2018. godinu možete preuzeti ovde.

Uputstvo za pripremu Odluke o budžezu opštine Priboj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora

Obrazci za programski budžet 2018

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku

Obrazac za polugodišnji i godišnji izveštaj o učinku programa, programskih aktivnosti i projekata2017. godina


Odluku o budžetu opštine Priboj za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

Uputstvo za pripremu Odluke o budžezu opštine Priboj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pregled kapitalnih objekata

Prilog 3 - Komisije i ugovori

Pregled limita ukupnih rashoda budžetskih korisnika za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu iz izvora finansiranja 01- prihodi iz budžeta

Pregled kvartalnih kvota rashoda budžetskih korisnika za 2017. godinu

Odluku o završnom računu konsolidovanog računa budžeta Opštine Priboj za 2016. godinu možete preuzeti ovde.

budzet