slideshow04

Osnovno obrazovanje

Osnovna škola „ Vuk Karadžić“

Škola je osnovana 1957.godine, zbog osnivanja i razvoja Fabrike automobila, koja je počela sa radom 1953.godine. Sedamdesetih godina škola je radila u tri smene, pa je 1974. godine dograđen i jedan deo zgrade.

I ako se poslednjih godina broj učenika smanjuje i dalje je najveća gradska osnovna škola, u kojoj školske 2008/9 godine nastavu pohađa 904 učenika.

Za postignute rezultate u obrazovnom radu Škola je dobila veliki broj nagrada. Škola ima biblioteku, đačku kuhinju, kabinete. Nedostaje fiskulturna sala.

Nastavljajući školovanje bivši učenici O.Š.“Vuk Karadžić“ postali su priznati naučnici univerzitetski profesori, sportisti, lekari, radnici.

Kontakt:
O.Š.“Vuk Karadžić“Priboj
Telefon: 033 452 087 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Osnovna škola „ Branko Radičević“

Oskudni arhivski podaci govore da je škola počela sa radom 1888. godine, kada je Priboj bio malo granično naselje prema Bosni. Do 1905.godine pripadala je manastiru Banji.

Nakon Prvog svetskog rata nastava se odvijala u prostorijama bivše austrougarske kasarne na Zelencu. Sa radom je prestajala tokom Drugog svetskog rata kada se u zgradu škole uselila nemačka vojska. Kasnije u ovoj školi bila je italijanska bolnica.

Period razvoja vaspitno obrazovnog programa počinje nakon rata. U celokupnom razvoju školstva u Priboju ova škola odigrala je značajnu ulogu u razvoju osnovnog a delimično i srednjeg obrazovanja.

Sedište sadašnje škole je u starom delu Priboju. Škola raspolaže sa specijalizovanim učionicama-kabinetima, bibliotekom, đačkom kuhinjom. Učenici ove škole redovno osvajaju nagrade od opštinskih do republičkih takmičenja.

Školske 2008/2009 godine u školskim klupama je 614 učenika.

Kontakt:
O.Š.“Branko Radičević“
Telefon: 033/445- 437
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Osnovna škola „Desanka Maksimović“

Najmlađa osnovna škola u Priboju, osnovana je kao „Treća osnovna škola“ u proleće 1988.godine, a od 1993 godine nosi ime slavne pesnikinje Desanke Maksimović.

Škola je u prvoj godini osnivanja imala 700 učenika. Broj učenika je u stalnom padu. U školskoj 2008/9 godini u školskim klupama je 502 učenika. U matičnoj školi je 484, a u izdvojenim odeljenjima u Zabrđu četiri i Sjeverinu 14 učenika .Izdvojena odeljenja su četvororazredne škole.

Za 20 godina postojanja osmogodišnje školovanje u OŠ„ Desanka Maksimović „ završilo je 1539 učenika.

Škola ima savremeno opremljenu multimedijalnu učionicu. Učenici O.Š„ Desanka Maksimović „ postižu zapažene rezultate, na predmetnim takmičenjima znanja, od opštinskih do republičkih.

Kontakt:
O.Š.“ Desanka Maksimović“
Telefon: 033/445- 553
e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Osnovna škola „Blagoje Polić“ u Kratovu

Škola je počela sa radom 26.novembra 1922. godine kao četvororazredna škola.Te godine u školu je upisano 52 učenika. Od školske 1959/60 prerasta u osmogodišnju školu sa izdvojenim odeljenjima u Breznima, Jelači i Čelicama kada je u školskim klupama bilo 400 učenika.

Zbog smanjenja broja učenika ukinuta su izdvojena odeljenja u Breznima i Jelači. U školskoj 2008/9 godini ova škola ima 53 učenika.

Nastavu u matičnoj školi u Kratovu pohađa 49 učenika, a u izdvojenom odeljenju u Čelicama 4 učenika. Škola je solidno opremljena nastavnim sredstvima sa specijalizovanim učionicama i kabinetom informatike. Nastavni kadar je mlad i stručan i na nivou je gradskih škola.

Učenici ove seoske osnovne škole u poslednje dve godine na prijemnim ispitima za upis u srednju školu postižu rezultate koji su iznad regionalnog i republičkog proseka.

Kontakt:
O.Š.“Blagoje Polić“ Kratovo
Telefon: 033 46 048 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Osnovna škola “9.maj „ Sastavci

Škola je počela sa radom 1960. godine u novosagrađenoj zgradi u Sastavcima. Do 22.decembra 1973. godine nosila je naziv „19.decembar„ i u svom sastavu imala izdvojena odeljenja u Zabrnjici, Krajčinovićima i Bučju kao osmorazredne škole.

Četvororazredne škole bile su u Krnjači, Bulićima, Bučju 1, Kaluđerovićima, Her-Golešima, Kasidolima, Međurečju, Crnugovićima, Zaostru i Ritošićima. Školu su pohađali učenici sa područja Srbije Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Od 27.oktobra 1973 godine škola menja naziv u Osnovnu školu „9.maj„ Sastavci. Zbog smanjenog broja učenika u školskoj 2008/9 godini nastavu pohađa 97 učenika.

U matičnoj školi je 54, u izdvojenim četvororazrednim odeljenjima u Her Golešima tri i Zaostru dva učenika. U osmorazrednim odeljenjima u Zabrnjici i Krajčinovićima po 19 učenika.

Škola ima kabinet informatike sa multimedijalnom učionicom

Đačke kuhinje u Sastavcima, Zabrnjici i Krajčinovićima ne rade zbog malog broja učenika .

Kontakt:
O.Š.“9.maj“ Sastavci
Telefon: 033/47-208
e.-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Osnovna škola „Nikola Tesla „ Banja

Osnovna Škola „Nikola Tesla“ najstarija je škola u Priboju i jugozapadnoj Srbiji. U istoriju obrazovanja ušla je zahvaljujući čuvenom manastiru Sv.Nikola na Banji koja je pod njegovim okriljem započela rad 1853.godine. 

U jednoj od prostorija konaka, prvi učitelji i emisari kulture i prosvećenosti počeli su opismenjavanje meštana. Nastava se izvodila diskretno u vidu obuke manastirskih đaka za liturgijske i druge sakralne obrede. Rezultati su bili skromni zbog neobučenosti učitelja, nedostatka knjiga i nastavnih planova.

Zahvaljujući učitelju Vukoli Gospiću 1936. godine sagrađena je školska zgrada. Noviji deo zgrade, dograđen je 1969. godine. Škola je opremljena prema svim kriterijumima koji su neophodni za redovno odvijanje nastave. Ima kabinet informatike, đačku kuhinju, a u školskom dvorištu su dva uređena terena za male sportove.

U školskoj 2008/9 godini u školsim klupama je 151 učenik. U matičnoj školi 135, a u izdvojenom odeljenju u Kalafatima 16 učenika.Izdvojeno odeljenje u Mažićima je zatvoreno.

Kontakt:
O.Š.“Nikola Tesla„ Pribojska Banja
Telefon: 033/451-118
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." target="_blank" title="О.Ш.“Никола Тесла„ Прибојска Бања">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.