slideshow04

Dobijanje izvoda iz privrednog registra

Za dobijanje izvoda iz Registra u Agenciji za privredne registre potrebno je podneti:

  • popunjen zahtev za izvod (može se preuzeti u Agenciji uz dokaz o uplati naknade u iznosu od 120,00 dinara ili preuzeti sa Internet strane APR)
  • dokaz o uplati naknade u iznosu od 360,00 dinara na račun Agencije.

Zahtev za izvod može da podnese bilo koje fizičko lice, a izvod se odmah dobija u Agenciji

Rešenja i zaključke preduzetnika može preuzeti:

  • fizičko lice koje preduzetnik ovlasti i za koga je dostavljeno punomoćje overeno pred nadležnim organom (sud ili opština)
  • advokat koga osnivač ovlasti (u tom slučaju punomoćje ne mora biti overeno pred nadležnim organom - sud ili opština)
  • članovi porodičnog domaćinstva (roditelji, bračni drug i deca) uz punomoćje koje mora biti snabdeveno potpisom preduzetnika i pečatom radnje, kao i uz fotokopiju lične karte iz koje se jasno vidi da preduzetnik i član porodičnog domaćinstva stanuju na istoj adresi
  • poslovođa čija su ovlašćenja upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Izvor: Agencija za privredne registre