slideshow04

Odluka o izboru programa za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2019. godinu

Na osnovu člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), Javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj: 02-8, donetog 28.02.2019. godine i Rešenja o obrazovanju  komisije za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu po Javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj 02-7 od 28.02.2019. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu, objavljuje lustu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz Budžeta opštine Priboj za 2019. godinu sa teritorije opštine Priboj.

Opština Priboj će finansirati sledeće Projekte:

1. Društvo za cerebralnu i dečju paralizu Priboj - 2.650.000,00
2. Udruženje za pomoć MNRO - 1.400.000,00
3. Udruženje RVI i PPB Priboj - 400.000,00
4. Udruženje žena „Sačuvajmo selo“ Priboj - 250.000,00
5. KUD „Dabar“ Priboj - 200.000,00
6. „PRIMUS“ - 200.000,00
7. Bošnjačka omladina Priboj - 200.000,00
8. Crkveno-gradski hor „ Sveti Knez Lazar“ (2 projekta) - 200.000,00
9. Opšte udruženje preduzetnika Priboj - 100.000,00
10. ŽKP „Ljeskovac“ Priboj - 100.000,00
11. Udruženje boraca narodno-oslobodilačkog rata opštine Priboj - 100.000,00
12. Udruženje RMVI opštine Priboj - 100.000,00
13. Ekološko udruženje „Ožalj“ - 100.000,00
14. Udruženje pčelara Priboj - 100.000,00
15. KUD „Priboj- FAP“ - 100.000,00
16. Udruženje građana „GRIN 3“ Priboj - 50.000,00
17. Udruženje građana „Jastreb“ Priboj - 50.000,00
18. Udruženje bubrežnih bolesnika na dijalizi opštine Priboj - 50.000,00
19. MOS slepih Prijpolje- podružnica Priboj - 50.000,00
20. Udruženje gluvih i nagluvih - 50.000,00

Predloženi podnosioci programa su dobrovoljne i nevladine neprofitne organizacije u oblasti: boračko – invalidske zaštite, društvene brige o deci, zaštite izbeglica, podsticanja nataliteta, pomoć starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, podsticanja obrazovanja, nauke, kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrednog i narodnog stvaralaštva, održivog razvoja, zaštite potrošača, razvoja i negovanja međudržavne saradnje, unapređenja i razvoja sporta, zaštite životinja, borbe protiv korupcije, humanitarnih i drugih programa u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne interese, i blagovremeno su dostavile prijave sa potrebnom dokumenatacijom, na osnovu koje je utvrđeno da ispunjavaju objavljene kriterijume za dodelu finansijskih sredstava.

Odlukom  o budžetu Opštine Priboj za 2019. godinu ( „ Službeni list opštine Priboj“ , broj 8/18 ), obezbeđena su sredstva za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija Razdeo 5: Opštinska uprava, Program: 1201- Razvoj kulture i informisanja, Programska aktivnost 0004- Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Funkcionalna klasifikacija: 840- Ostale usluge zajednici, Ekonomska klasifikacija: 481000- Dotacije nevladinim organizacijama, Pozicija u budžetu za 2019:95/0, u raspoloživom iznosu od 6.500.000,00 dinara.

Lustu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz Budžeta opštine Priboj za 2019. godinu sa teritorije opštine Priboj možete preuzeti ovde.

Ceo tekst konkursa možete preuzeti ovde.