slideshow04

Konkursi, obaveštenja, pozivi

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac projekta Direkcija za izgradnju grada Priboja ulica 12. januara br.5 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu izgradnje antenskog stuba sa maksimalnom snagom svih panela po svim kanalima je 150W u Sjeverinu na kat.par.broj 1492 KO Sjeverin, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu nosilac izvedenog projekta preduzeće "Telekom Srbija" a.d. iz Beograda Takovska 2 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenog projekta bazne stanice mobilne telefonije Priboj 2-UE 19, UEH 19,UEU 19 i UE19C061 na kat.par.broj 1/2 KO Crnuzi, opština Priboj.
Ceo tekst obaveštenja možete pogledati ovde.

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove

Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu možete pogledati ovde.