slideshow04

Rešenja prema članu 145

Rešenje broj ROP-PRI-10434-ISAW-1/2022 od 07.04.2022. godine

Rešenje broj ROP-PRI-10434-ISAW-1/2022 od 07.04.2022. godine ovde.

Rešenje broj ROP-PRI-7146-ISAW-1/2022 od 15.03.2022. godine

Rešenje broj ROP-PRI-7146-ISAW-1/2022 od 15.03.2022. godine ovde.

Rešenje broj ROP-PRI-5662-ISAW-1/2022 od 02.03.2022. godine

Rešenje broj ROP-PRI-5662-ISAW-1/2022 od 02.03.2022. godine ovde.

Rešenje broj ROP-PRI-36831-ISAW-3/2022 od 24.01.2022. godine

Rešenje broj ROP-PRI-36831-ISAW-3/2022 od 24.01.2022. godine ovde.

Rešenje broj ROP-PRI-46538-ISAW-1/2021 od 17.01.2022. godine

Rešenje broj ROP-PRI-46538-ISAW-1/2021 od 17.01.2022. godine ovde.

Rešenje broj ROP-PRI-44094-ISAWHA-2/2021 od 29.12.2021. godine

Rešenje broj ROP-PRI-44094-ISAWHA-2/2021 od 29.12.2021. godine ovde.

Rešenje broj ROP-PRI-41906-ISAW-1/2021 od 23.11.2021. godine

Rešenje broj ROP-PRI-41906-ISAW-1/2021 od 23.11.2021. godine ovde.

Rešenje broj ROP-PRI-28133-ISAW-2/2021 od 13.09.2021. godine

Rešenje broj ROP-PRI-28133-ISAW-2/2021 od 13.09.2021. godine ovde.

Rešenje broj ROP-PRI-26386-ISAWHA-2/2021 od 08.09.2021. godine

Rešenje broj ROP-PRI-26386-ISAWHA-2/2021 od 08.09.2021. godine ovde.

Rešenje broj ROP-PRI-29239-ISAW-9/2021 od 11.08.2021. godine

Rešenje broj ROP-PRI-29239-ISAW-9/2021 od 11.08.2021. godine ovde.