slideshow04

Vesti

Konkurs za dodelu autosedišta za decu rođenu u 2020. godini - Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj raspisuje peti po redu Konkurs za dodelu autosedišta za decu. Konkurs raspisan 17.03.2021. godine obuhvata decu rođenu u 2020. godini. Podnosilac zahteva uz zahtev podnosi sledeća dokumenta:

1. da jedan od roditelja ima mesto prebivališta u Priboju (kao dokaz priložiti fotokopiju lične karte);

2. da je jedan od roditelja zaposlen u Priboju (dostaviti potvrdu sa radnog mesta ili izveštaj o ličnom dohodku);

3. da jedan od roditelja ili njihovi roditelji ima neku nekretninu u Priboju (uzeti rešenje o plaćanju poreza na imovinu);

4. da je vozilo registrovano u Priboju (priložiti fotokopiju saobraćajne dozvole);

5. da dete pohađa vrtić (dostaviti potvrdu iz vrtića).

Da bi dete dobilo sedište, ne moraju biti ispunjeni svi uslovi, jer oni samo služe kao dokaz da dete živi na teritoriji opštine Priboj.
Roditelji čija su deca već ostvarila pravo na sedište u nekoj od pethodnih raspodela, nemaju pravo da konkurišu opet za isto dete!

Prijave za konkurs se predaju od ponedeljka, 22. marta, zaključno sa 9. aprilom 2021. godine, u Kancelariji broj 5 Opštinske uprave Priboj. Više informacija možete dobiti pozivanjem broja 033/2452341, lokal 117.

Ovo je peta po redu podela autosedišta za decu. Opština Priboj je kroz Savet za bezbednost saobraćaja, do sada opredelila ukupno 420 sedišta, od čega će samo u ovom Konkursu biti oko 100 novih.

Apeluje se na sve podnosioce zahteva da budu odgovorni i da u opštinske prostorije ne ulaze bez zaštitne maske.