slideshow04

Vesti

Projekat novog režima saobraćaja

Priboj će posle četiri decenije uskoro dobiti projekat nove tehničke regulacije saobraćaja u gradu, u skladu sa evidentno promenjenim okolnostima, odnosno novom stambenom i putnom infrastrukturom, novom signalizacijom, sa više ili manje učesnika u saobraćaju, motornih vozila i pešaka.

Opština Priboj je pre mesec dana, na osnovu javne nabavke, potpisala ugovor sa projektantskom kućom “Adomne” iz Novog Sada, o izradi projektno-tehničke dokumentacije budućeg režima saobraćaja u Priboju, kako na državnim putevima kroz grad, tako i na uličnoj mreži naseljenog mesta Priboj.

Da bi projekat nove tehničke regulacije saobraćaja kroz gradsko područje Priboja, odnosno od table do table, bio što kvalitetniji, danas je u Priboju održan prvi radni sastanak ove projektantske kuće sa predstavnicama lokalne samouprave, odnosno Opštinske uprave, upravljača lokalnih puteva, Saveta za bezbednost saobraćaja, koji je i svojom Strategijom, predvideo rešavanje mnogih spornih tačaka, a sve u cilju unapređenja saobraćaja u našem gradu.

Projektom nove tehničke regulacije saobraćaja u gradskom delu Priboja, biće ponuđena rešenja za sve do sada uočene sporne tačke na saobraćajnicama, kao što je rešavanje raskrsnica kružnim tokom saobraćaja, pretvaranje ulica u jednosmerne, dvosmerne ili sa zabranom saobraćaja motornim vozilima u određenom vremenskom periodu, ili sa ukidanjem tih zabrana, zatim dodatno regulisanje saobraćaja na tzv. crnim tačkama, pitanje stajališta za javni linijski i taksi prevoz, postavljanje vertikalne i horizontalne, kao i semaforske signalizacije, regulisanje saobraćaja za dostavna vozila, odnosno utovar i istovar robe i još mnogo drugih mogućnosti i rešenja, koja predlože predstavnici lokalne zajednice, a na bazi dosadašnje zvanične statistike, iskustava i zapažanja.

Da bi iz novog projekta tehničke regulacije saobraćaja u Priboju, kao zakonske podloge, mogla da se crpe nova rešenja, saglasnost na njegovu primenu treba da daju "Putevi Srbije" i resorno ministarstvo u delu državnih puteva kroz naš grad, kao i organi lokalne samouprave u delu novog režima saobraćaja na uličnoj mreži kroz naseljeno mesto Priboj.

Rok za izradu nove projektno-tehničke dokumentacije za regulisanje saobraćaja u gradskom području Priboja je 150 kalendarskih dana, vrednost projekta je oko dva miliona dinara, a sredstva je obezbedila Opština Priboj.