slideshow04

Vesti

Konkurs za dodelu nagrada talentovanim studentima povodom Dana opštine Priboj

Opštinska uprava Priboj raspisuje Konkurs za dodelu nagrada talentovanim studentima povodom Dana opštine Priboj. Pravo na dodelu novčane nagrade za talentovane studente, u skladu sa Odlukom o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i koji imaju državljanstvo Republike Srbije.

Pravo na dodelu novčane nagrade za talentovane studente ima student koji:
-je student najmanje III (treće) godine osnovnih akademskih studija, odnosno koji je ostvario 120 ESP bodova (na osnovnim akademskim studijama), ili je student master akademskih studija;
-je tokom studiranja ostvario prosečnu ocenu najmanje 9,00;
-je u kontinuitetu upisivao godine studiranja na teret budžeta Republike Srbije;
-ima prebivalište na teritoriji opštine Priboj najmanje 5 (pet) godina;
-nije u radnom odnosu;

Redosled kandidata za talentovane studente utvrđuje se na osnovu:
-godine studija;
-ostvarenog uspeha tokom prethodnih studija;

Broj bodova koji kandidat ostvaruje na osnovu upisa u odgovarajuću godinu studija je:
-za upisanu III godinu osnovnih akademskih studija, posle ostvarenih 120 ESP bodova, 2 (dva) boda;
-za upisanu IV godinu osnovnih akademskih studija , posle ostvarenih 180 ESP bodova, 3 (tri) boda;
-za upisanu V godinu osnovnih akademskih studija, posle ostvarenih 240 ESP bodova, 4 (četiri) boda;
-za upisanu VI godinu osnovnih akademskih studija, posle ostvarenih 300 ESP bodova, 5 (pet) bodova;
-za upisanu I godinu master akademskih studija, posle ostvarenih 180 ESP bodova, 3 (tri) boda;
-za upisanu I godinu master akademskih studija, posle ostvarenih 240 ESP bodova, 4 (četiri) boda;
-za upisanu II godinu master akademskih studija posle ostvarenih 240 ESP bodova, 4 (četiri) boda;

Uspeh ostvaren u toku prethodnih studija iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja (od 9,00 do 10 bodova), zaokružen na dve decimale.

Kandidati se rangiraju prema zbiru broja bodova ostvarenih po osnovu uspeha ostvarenog tokom prethodnih studija i broja bodova koji su ostvarili upisom u odgovarajuću godinu studija.

U slučaju da jedan ili više kandidata ostvare isti broj bodova, a da su ispod propisanog broja za nagrađivanje, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova po osnovu godina studija.

Više o uslovima konkurisanja i o samom postupku izbora pročitajte ovde.
Obrazac 1 - Izjavu - možete preuzeti ovde.