slideshow04

Vesti

Zakazana 8. sednica Skupštine opštine

Sednica će se održati 28. decembra 2021. godine (utorak) u 10 časova u velikoj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2021. godinu;
2. Predlog Odluke o budžetu opštine Priboj za 2022. godinu;
3. Plan razvoja opštine Priboj za period 2022.-2028. sa analizom postojećeg stanja;
4. Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave Priboj za 2022. godinu;
5. Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj;
6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj za 2022. godinu;
7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP“Usluga“ Priboj za 2022. godinu;
8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP "Toplana" Priboj za 2022. godinu;
9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja Regionalne sanitarne deponije“Banjica“ za 2022. godinu;
10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Centra za razvoj usluga socijalne zaštite opštine za 2022. godinu;
11. Predlog Odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Priboj;
12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture "Pivo Karamatijević" Priboj za 2022. godinu;
13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada ustanove za fizičku kulturu “Sportski centar“ Priboj za 2022. godinu;
14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavičajnog muzeja Priboj za 2022. godinu;
15. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Priboj za 2022. godinu;
16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program Gradske biblioteke Priboj za 2022. godinu;
17. Predlog Odluke o nevršenju imenovanja direktora Centra za socijalni rad Priboj;
18. Predlog Rešenja o prestanku mandata direktora Centra za socijalni rad Priboj;
19. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti Centra za razvoj usluga socijalne zaštite opštine Priboj;
20. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti Centra za socijalni rad Priboj;
21. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti Centra za razvoj usluga socijalne zaštite opštine Priboj;
22. Predlog Rešenja o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Doma kulture “Pivo Karamatijević” Priboj;
23. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Doma kulture "Pivo Karamatijević" Priboj;
24. Predlog Rešenja o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora JP "Toplana Priboj";
25. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Toplana Priboj" Priboj;
26. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj;
27. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj;
28. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar Priboj";
29. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Priboj;
30. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora "Gimnazije Priboj"
31. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "9. Maj" Sastavci Priboj;
32. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~5,4MB - ažurirano 23.12. u 12 časova).

skupstina