slideshow04

Vesti

JAVNI KONKURS - za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Priboj o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Priboj za 2022. godinu 02 broj: 312-348 od 30.01.2023. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22 („Službeni list opštine Priboj“ broj 5/22), opština Priboj (u daljem tekstu: Pravilnik) raspisuje JAVNI KONKURS

 

za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Priboj za 2022. godinu

I. PREDMET I MAKSIMALNA VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće MERE energetske efikasnosti:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.
Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida
Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om.
Neophodno je da budu ispunjeni sledeće kriterijumi energetske efikasnosti:
1) Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):
- U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata
- U ≤ 1,6 W/ m2K za spoljna vrata

2) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, ZA STAMBENE ZGRADE.
Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida za stambene zgrade
Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.
Neophodno je da budu ispunjeni sledeće kriterijumi energetske efikasnosti:
1) Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):
- U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata
- U ≤ 1,6 W/ m2K za spoljna vrata

3) nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za PORODIČNE KUĆE I STANOVE.
Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 85.000,00 dinara sa PDV-om.
Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:
- minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas iznosi 90%.

4) nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.
Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 110.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka).
Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:
- minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%.

5) nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, ZA STAMBENE ZGRADE,
Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 40.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na gas pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.
Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:
- minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas iznosi 90%.

6) nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, ZA STAMBENE ZGRADE,
Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 50.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka) pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.
Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:
- minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%.

7) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz stava 1. tačka 6) ili 7), ovog odeljka).
Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om.

8) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora ZA STAMBENE ZGRADE, (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz stava 1. tačka 8) ili 9), ovog odeljka ili ukoliko je odobren zahtev da se zgrada priključi na daljinski sistem grejanja.
Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

9) nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) ZA PORODIČNE KUĆE.
Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV-om

10) nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema ZA PORODIČNE KUĆE.
Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od::
1. 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om, i;
2. iznosa koji se dobija množenjem količine tople vode iz dostavljene profakture, sa iznosom od 650,00 dinara sa PDV-om.

Domaćinstva (za porodične kuće i stanove) i stambene zajednice ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka.
Ukupno planirana sredstva koje opština zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dodeljuje putem ovog konkursa iznose 5 miliona dinara.
Dodatni uslovi za dodelu sredstava podsticaja za energetsku sanaciju stambenih objekata:
1. Dvojni objekti različitih vlasnika, kao i objekti u nizu tretiraju se kao zasebni objekti.
Za meru 1 ovog odeljka sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata. Sredstva se neće odobravati za nabavku ulaznih vrata stambenih objekata koja nisu u direktnoj vezi sa grejanim prostorom.
Za stambene objekte sa više etaža jednog vlasnika, sredstva se mogu koristiti za zamenu stolarije na jednoj ili svim etažama s tim da zamena stolarije na svakoj od etaža mora biti kompletna.
Vlasnici pojedinačnih etaža u stambenom objektu podnose pojedinačne prijave za zamenu stolarije.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde.
Prilog 1 možete preuzeti ovde.
Prilog 1a možete preuzeti ovde.
Prilog 2 možete preuzeti ovde.
Prilog 3 možete preuzeti ovde.
Prilog 4 možete preuzeti ovde.
Saglasnost možete preuzeti ovde.