slideshow04

Vesti

Javni konkurs za godišnje programe u oblasti sporta na teritoriji opštine Priboj koji se finansiraju iz budžeta Opštine Priboj za 2024. godinu

Sportski savez Priboj obaveštava sve organizacije iz oblasti sporta sa teritorije opštine Priboj, kao i ostale subjekte koji prema Zakonu o sportu („Sl.glasnik RS „br.10/2016) i prema Pravilniku o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u Opštini Priboj iz oblasti sporta imaju pravo da najkasnije do 29. septembra 2023. godine dostave predloge godišnjih programa za 2024. godinu Sportskom savezu Priboj.

Predloge godišnjih programa za 2024. godinu dostaviti na pisarnicu Opštine Priboj ili poštom na adresu Sportski savez Priboj, Vuka Karadžića 1, 31330 Priboj.

Na osnovu člana 24. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta (''Službeni list opštine Priboj'', br. 2/2017), a u vezi sa članom 113. članom 117 stav 1. i članom 138. Zakona o sportu (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj: 10/2016), Stručna komisija raspisuje JAVNI KONKURS ZA GODIŠNjE PROGRAME U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE PRIBOJ KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA OPŠTINE PRIBOJ ZA 2024. GODINU

Godišnji programi moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta, utvrđeni članom 2. i članom 4. Stav 1. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Priboj (''Službeni list opštine Priboj'', br. 2/2017):

1) podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
2) izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji opštine, a posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili u njihovoj blizini i školskih sportskih objekata i nabavka sportske opreme i rekvizita;
3) organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za opštinu Priboj;
4) učešće sportskih organizacija sa teritorije opštine Priboj u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima;
5) fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.);
6) delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Priboj koje su od posebnog značaja za opštinu;
7) stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;
8) edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima;
9) periodična testiranja, sakupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija;
10) unapređivanje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista;
11) nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta.

Tekst Javnog konkursa za godišnje programe u oblasti sporta na teritoriji opštine Priboj koji se finansiraju iz budžeta Opštine Priboj možete preuzeti ovde.
Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta možete preuzeti ovde.
Obrazce I1 i K1 možete preuzeti ovde.
Rešenje o obrazovanju Komisije možete preuzeti ovde.