slideshow04

Vesti

Zakazana 16. sednica Skupštine opštine

Sednica će se održati 27. septembra 2023. godine (sreda) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Priboj;
2. Predlog Odluke o izradi Izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj;
3. Predlog Odluke o određivanju pravca pružanja državnih puteva drugog reda koji prolaze kroz naselja na teritoriji opštine Priboj;
4. Predlog Odluke o snabdevanju toplotnom energijom opštine Priboj;
5. Predlog Odluke o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja opštine Priboj;
6. Izveštaj o radu Predškolske ustanove "Neven" Priboj za 2022/2023. godinu;
7. Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Neven" Priboj za 2023/2024. godinu;
8. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar Priboj“;
9. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar Priboj“;
10. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora PU „Neven“ Priboj;
11. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora „Gimnazije Priboj“;
12. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora „Mašinsko-elektrotehničke škole Priboj“;
13. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora O.Š."Desanka Maksimović“ Priboj;
14. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora O.Š."Blagoje Polić“ Kratovo;
15. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora O.Š. "9. Maj" Sastavci;
16. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (ažurirano 22.09. u 15 časova).

skupstina