slideshow04

Vesti

Preliminarna lista korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta na teritoriji opštine Priboj za 2022. godinu - (drugi poziv)

Komisija za sprovođenje Konkursa o sufinansiranju mera smanjenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji opštine Priboj, utvrđuje Preliminarnu listu korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta na teritoriji opštine Priboj za 2022. godinu (drugi poziv).

Preliminarnu listu korisnika sredstava za sufinansiranje možete preuzeti ovde.

Na osnovu Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta u Opštini Priboj u 2021. godini i Javnog konkursa za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta na teritoriji opštine Priboj objavljenog 21.06.2021. godine, Komisija za sprovođenje Konkursa o sufinansiranju mera smanjenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji opštine Priboj, utvrđuje: Preliminarnu listu korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta na teritoriji opštine Priboj za 2021. godinu.

Preliminarnu listu korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta na teritoriji opštine Priboj za 2021. godinu objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine Priboj, kao i na oglasnoj tabli Opštine Priboj u ulici 12. januar br. 108.

Podnosioci zahteva kojim nije odobrena subvencija, kao i podnosioci koji nisu ispunili uslove konkursa, biće pismeno obavešteni.

Učesnici na Konkursu mogu u roku od 3 dana od dana prijema obaveštenja podneti primedbu Komisiji.