slideshow04

Vesti

Javni uvid u nacrt izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj

Opštinska uprava Priboj, u skladu sa članom 51b Zakona o planiranju i izgradnji oglašava Javni uvid u nacrt izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj.

Nacrt Izmene Plana biće izložen na javni uvid svakog radnog dana u periodu 07-15 časova u holu zgrade (montažna zgrada) Opštinske uprave Priboj u Ul. 12. januar 108. Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na izloženi planski dokument u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, u pisarnici Opštinske uprave Priboj.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 04.01.2024. godine sa početkom u 12 časova, u zgradi Opštinske uprave Priboj - sala za venčanja. Sednici Komisije mogu prisustvovati fizička lica i predstavnici pravnih lica (sa ovlašćenjem), koja su podnela pisane primedbe, u toku trajanja javnog uvida.

OPŠTINSKA UPRAVA PRIBOJ

Javni uvid u nacrt izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj možete pogledati ovde.