slideshow04

KLER: Konkurs za mlade poljoprivrednike

Fondacija Ana i Vlade Divac je raspisala konkurs za dodelu 330 000 dinara po mladom poljoprivredniku koji želi da pokrene ili proširi posao u oblasti poljoprivrede.

Mladi iz seoskih područja koji žele da pokrenu ili unaprede posao u oblasti poljoprivrede, mogu se prijaviti za dodelu subvencije, saopštila je fondacija Ane i Vlada Divca koja je raspisala konkurs u težnji da razvije omladinsko preduzetništvo.
Nezaposlenost je na prvom mestu, među problemima sa kojima se suočavaju mladi u Srbiji, zbog čega Fondacija Ane i Vlada Divca više od tri godine projektima podržava mlade u težnji da se osnaže i uključe u lokalne zajednice.
Konkurs je otvoren do 27. novembra. Mladi poljoprivrednici se mogu detaljnije informisati u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj na sajtu stvarnovazno.org.

fondacija-ana-i-vlade-divac-konkurs-2014