banner telefoni naslovna

Počeo Program javnih radova 2014.

Opština Priboj u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje započela je u ponedeljak 1. decembra Program javnih radova, a u skladu sa planiranim merama aktivne politike zapošljavanja.

Javni radovi se sprovode prvenstveno u cilju zapošljavanja nezaposlenih a pritom teže zapošljivih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Za ovaj program zapošljavanja izdvojeno je 3.000.000,00 dinara iz budžeta opštine Priboj. Javne radove u trajanju od tri meseca sprovodiće javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Priboj, i to JP Direkcija za izgradnju Priboja gde je u skladu sa opisom poslova angažovano devet lica, JKP Usluga - osam lica, Dom zdravlja Priboj - dva lica i i Zavičajni muzej Priboj - pet lica, što je ukupno 24 lica.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, i kao takva mera zapošljavanja finansirana je od strane lokalne samouprave.