slideshow04

Zakazana 3. sednica Skupštine opštine

Predsednik Skupštine opštine Priboj Saša Vasilić, zakazao je za četvrtak 11. oktobar treću sednicu Skupštine opštine Priboj. Sednica će se održati u maloj sali Doma kulture sa početkom u 10 časova.

Predložen je sledeći

DNEVNI RED:

 1. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine;
 2. Predlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornika;
 3. Predlog Odluke o Završnom računu konsolidaovanog računa budžeta opštine Priboj za 2011. godinu;
 4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2012. godinu;
 5. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2011. godinu JKP ''Usluga'' Priboj;
 6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP ''Usluga'' Priboj o povećanju cena komunalnih usluga za isporuku vode i iznošenje smeća;
 7. Davanje saglasnosti na Statut Javnog preduzeća ''Toplana Priboj'';
 8. Davanje saglasnosti na Statut Fonda za razvoj opštine Priboj;
 9. Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Priboj;
 10. Akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništava 2012-2015. ;
 11. Predlog Rešenja o imenovanju članova Odbora za privredu, budžet i finansije;
 12. Predlog Rešenja o imenovanju članova Odbora za prosvetu, kulturu i informisanje;
 13. Predlog Rešenja o imenovanju članova Odbora za urbanizam i komunalno-stambene delatnosti;
 14. Predlog Rešenja o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu;
 15. Predlog Rešenja o imenovanju članova Odbora za propise;
 16. Predlog Rešenja o imenovanju članova Odbora za zaštitu životne sredine;
 17. Predlog Rešenja o imenovanju članova Odbora za predstavke i predloge;
 18. Predlog Rešenja o imenovanju članova Odbora za ravnopravnost polova;
 19. Predlog Rešenja o imenovanju članova Odbora za omladinu i sport;
 20. Predlog Rešenja o imenovanju članova Odbora za administrativno mandatna pitanja;
 21. Predlog Rešenja o imenovanju članova Odbora za bezbednost;
 22. Predlog Rešenja o imenovanju članova Saveta za zapošljavnje;
 23. Predlog Rešenja o razrešenju komadanta, zamenika, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Priboj;
 24. Predlog Rešenja o imenovanju komadanta, zamenika, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Priboj;
 25. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu i njihovih zamenika;
 26. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Mašinsko – elektrotehničke škole Priboj;
 27. Predlog Rešenja o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Javnog preduzeća ''Toplana Priboj'';
 28. Pitanja i predlozi odbornika;

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (ažurirano 10.10. u 17h).