slideshow04

Kancelarija za LER - Konkurs: primljeni kandidati

Spisak kandidata koji su primljeni po konkursu u Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj možete pogledati ovde.