slideshow04

Zaključen ugovor vredan milion dinara

Danas je sa Kancelarjom za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja zaključen ugovor o finansiranju izrade projektne dokumentacije vredan 1.000.000 dinara.