slideshow04

KONKURS: Javni poziv za realizaciju Programa stručna praksa u 2015. godini

Opština Priboj u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisuje Javni poziv za realizaciju Programa stručna praksa u 2015. godini za poslodavce iz oblasti prosvete i zdravstva.

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 24 meseca, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca/zakonom, i to:
- do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
- do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na oglasnim tablama i sajtovima Opštine Priboj i NSZ – Filijala Prijepolje – Ispostave Priboj (04.11.2015.godine) do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Javni poziv za realizaciju Programa stručna praksa u 2015. godini možete preuzeti ovde.
Zahtev za učešće u programu možete preuzeti ovde.