slideshow04

SMARTINNO DANI INOVACIJA u nedelji malih i srednjih preduzeća - SME week 2015

Regionalna razvojna agencija Zlatibor u partnerstvu sa  Visokom poslovno-tehničkom školom strukovnih studija Užice,  od 17-19. novembra organizuje SAMRTINNO DANE INOVACIJA, sa ciljem da se promivišu inovacije u preduzetništvu  i ukaže na potrebu čvršće saradnje i umrežavanja privatnog sektora i obrazovnih i naučno istraživačkih institucija.  Ovaj trodnevni događaj organizuje se u sklopu obeležavanja  Evropske nedelje malih i srednjih preduzeća - SME Week 2015, na nivou 18 partnerskih organizacija iz 8 zemalja Jadranskog regiona koje realizuju SMARTINNO projekat.  Svaki dan je posvećen specifičnoj temi, u skladu sa ključnim prioritetima koji potenciraju inovativan, pametan i održiv razvoj regiona.

smartinno 2015

INOVATIVNO PREDUZETNIŠTVO – ŠANSA ZA USPEH - utorak - 17.11.2015. godine - prvog dana biće reči o postojećim izvorima fiansiranja za povećanje konkurentnosti i inovativnosti MSP sektora, potrebi saradnje i umrežavanja na svim nivoima, primerima dobre prakse klasterskog udruživanja, kao i uspešnim primerima saradnje privrede i obrazovnog sistema. Pored prezentacije o važan intelektualniog kapitala za uvođenje inovacija, šira javnost će se upoznati i novootvorenim START(ME) UP inkubatorom, u kojem je 10 mladih preduzetnika iz Užica započelo svoj biznis.

PAMETNA POSLOVNA REŠENJA – ENERGIJA KAO BIZNIS – sreda -18.11.2015. – tema dana je inovativan pristupu u sektoru proizvodnje i potrošnje energije u procesima stvaranja dodate vrednosti, kao jednom od faktora za povećanje konkurentnosti poslovanja. U vremenu u kome trošak za energiju zauzima sve veći udeo proizvodne cene i na taj način opterećuje tržišno poslovanje, od krucijalnog je značaja postići najoptimalnija rešenja za obezbeđenje toplotne energije u količinama koje garantuju neometan rad i po cenama koje ne ugrožavaju poslovnu likvidnost. Istovremeno, proizvodnja energije za sve zahtevnija tržišta je velika prilika za preduzetništvo i ostvarenje profita, koju treba znati iskoristiti.

PAMETNA SPECIJALIZACIJA TURISTIČKE PONUDE – MOGUĆNOSTI ZA RAST PRIHODA I ZAPOŠLJAVANJA – četvrtak-19.11.2015 – tema dana je uvođenje inovacija u turističku ponudu, kao modelu koji u sinergiji sa drugim povezanim sektorima može da doprinese povećanju prihoda i zaposlenosti. Predstavnici turističkog sektora imaće priliku da se upoznaju sa postojećim programima podrške sektoru turizma, primerima uspešnih preduzetnika i preduzeća u sektoru turizma, inovacijama u interpretaciji turističkih resursa.
Tokom Dana inovacija zavnično će biti otvoren i Turistička laboratorija u Visokoj poslovno-tehničkoj školi strukovnih studija Užice. Kabinet Turističke laboratorije opremljena je sredstvima Evropske unije, u sinergiji dva EU projekta – SMARTINNO i MHTSPS Tempus projekta. Pored neprocenjive važnosti za edukaciju budućih studenata, ova laboratorija će generisati informacije potrebne privatnom i javnom sektoru za unapređenje turizma i na taj način dugoročno doprineti praćenju i uvođenju inovacija u ovoj oblasti.
SMARTINNO projekat realizuje se u okviru IPA Adriatic programa prekogranične saradnje koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je da se prevaziđu slabosti u kontekstu nedostatka finansiranja inovacija i unapredi sardnja između MSP sektora i naučno-istraživačkih institucija, i kreira adekvatna mreža institucija i organizacija za podršku inovacijama.