slideshow04

"Šesnaest dana ženskog aktivizma" u Priboju

Odbor za ravnopravnost polova SO Priboj i Ženska inicijativa Priboj, u okviru svetske kampanje „Šesnaest dana ženskog aktivizma“, a  povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, organizuju Okrugli sto u ponedeljak 26.11.2012. godine u TV sali Hotela Lim u Priboju sa početkom  u 18 časova.

Učesnici Okruglog stola će biti svi akteri društvenog života relevantni za sprovođenje politike ravnopravnosti polova i predstavnici pravosuđa Javna Tužiteljka Marica Koldžić, Direktor Centra za socijalni rad Zoran Polić, predstavnik MUP-a, Zamenica Predsednika opštine Priboj Vesna Jugović, prestavnici Opštinske uprave Priboj, Kancelarije za LER, Odbornice SO Priboj, predstavnici zdravstva, prosvete, medija, udruženja građana, sindikata i žene žrtve porodičnog nasilja.

Ovo je prva javna aktivnost novoformiranog Odbora za ravnopravnost polova SO Priboj, koji je po prvi put odlukom SO sastavljen od predstavnika nevladinih organizacija, građana i medija. Ovogodišnja Međunarodna kampanja „Šesnaest dana ženskog aktivizma“ započinje 25.11.2012. godine obeležavanjem Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, a završava se 10.12.2012 godine Međunarodnim danom ljudskih prava. Odbor za ravnopravnost polova SO i ŽIP Priboj će sem Okruglog stola, organizovati u toku kampanje TV prezentaciju i deljenje lifleta i promotivnog materijala na ovu temu, građanima Priboja kako bi ih što bolje upoznali sa problematikom porodičnog nasilja i zlostavljanja žena, a sve u cilju podizanja nivoa svesti i razbijanja predrasuda, kroz zajedničko delovanje na zaustavljanju i iskorenjivanju ovog sveprisutnog problema.

ZAPISNIK SA DRUGE SEDNICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA