slideshow04

Zaključci sa 9. sednice opštinskog Veća

Opštinsko veće opštine Priboj,na sednici održanoj 23.11.2012.godine, donelo je sledeće zaključke.

Na devetoj po redu sednici Opštinskog veća, koje je održano u petak, 23. Novembra 2012, članovi Opštinskog veća razmatrali su 5 tačaka dnevnog reda, od kojih na jednu nije data saglasnost.

Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP „Toplana“ Priboj, utvrđen je jednoglasno,i isti će biti dostavljen Skupštini na usvajanje. Nije data saglasnost na predlog Odluke Upravnog odbora „FAP–STAN“ d.o.o. od 1.11.2012. o utvrđivanju cena grejanja, već je predložena saglasnost na minimalnu cenu, koja je preporučena isporučiocu toplotne energije. Predložena cena grejanja, za stambeni prostor je 83,35 dinara bez PDV-a, a za poslovni 125,02 din po metru kvadratnom, bez PDV-a, što predstvlja minimalnu prosečnu cenu, obrazovanu u skladu sa Uredbom o načinu određivanja najviših i najnižih cena toplotne energije u grejnoj sezoni za 2012/2013. godinu.

Po istoj tački, predsednik opštine Priboj, Lazar Rvović izneo je, da je upoznat sa sumnjom i navodima građana, da će doći do novih zaposlenja u JP „Toplana“ Priboj, a do otpuštanja već zaposlenih u „FAP-STAN“ d.o.o. i u potpunosti negirao takve navode, jer su radnici „FAP-STAN“-a prioritet, i oni će svakako biti preuzimani u novo JP u skladu sa potrebama.

Po ostalim tačkama, Opštinsko veće utvrdilo je Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u opštini Priboj (2013-2016.), i isti će dostaviti Skupštini na usvajanje. Razmotren je izveštaj o radu za 2011/2012. kao i Plan i Program rada za 2012/2013. Predškolske ustanove "Neven" Priboj.