slideshow04

"Šesnaest dana ženskog aktivizma" u Priboju

U okviru svetske kampanje „Šesnaest dana ženskog aktivizma“, a povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, u ponedeljak 26. Novembra 2012.god, u TV Sali hotela Lim u Priboju, Odbor za ravnopravnost polova SO Priboj i Ženska inicijativa Priboj, održali su okrugli sto. Učesnici okruglog stola bili su svi akteri društvenog života, relevantni za sprovođenje politike ravnopravnosti polova, predstavnici pravosuđa, Javna Tužiteljka Marica Koldžić, Direktor Centra za socijalni rad Zoran Polić, predstavnik MUP-a, prestavnik Opštinske uprave Priboj Boris Mrdović, Kancelarije za LER, Odbornice SO Priboj, predstavnici zdravstva, prosvete, medija, udruženja građana, sindikata i žene žrtve porodičnog nasilja. Ovo je prva javna aktivnost novoformiranog Odbora za ravnopravnost polova SO Priboj.


Ovogodišnja Međunarodna kampanja „Šesnaest dana ženskog aktivizma“ počela je  25.11.2012. godine obeležavanjem Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, a završava se 10.12.2012 godine Međunarodnim danom ljudskih prava. Za okruglim stolom, diskutanti su zaključili da nasilje nad ženama, iako nije zvanično u porastu, je sveprisutno i o njemu se jako retko govori. Neki od podataka su, da svake godine, širom sveta, oko 66.000 žena je nasilno ubijeno, a to čini skoro petinu od ukupnog broja ubistava sa predumišljajem.

U 2011.godini u Srbiji je ubijeno 29 žena u porodično partnerskom kontekstu, a zaključeno je da svaka treća žena trpi neki vid nasilja i da nasilje čine uglavnom nasilnici povratnici. Odbor za ravnopravnost polova SO i ŽIP Priboj će sem Okruglog stola, organizovati u toku kampanje TV prezentaciju i deljenje lifleta i promotivnog materijala na ovu temu, građanima Priboja kako bi ih što bolje upoznali sa problematikom porodičnog nasilja i zlostavljanja žena, a sve u cilju podizanja nivoa svesti i razbijanja predrasuda, kroz zajedničko delovanje na zaustavljanju i iskorenjivanju ovog sveprisutnog problema.