slideshow04

Održana 4. sednica Skupštine opštine

U četvrtak , 29. novembra 2012. održana je 4. po redu sednica Skupštine opštine Priboj. Predloženi dnevni red od 7 tačaka, proširen je sa 2 nove tačke dnevnog reda.

Odbornici Skupštine opštine Priboj, usvojili su Odluku o potvrđivanju mandata novim odbornicima SO Priboj; Odluku o osnivanju JKP Reginalna sanitarna deponija čvrstog komunalnog otpada "Banjica"'; Predlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje cena grejanja; Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP "Toplana Priboj"; Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u opštini Priboj ( 2013 - 2016. ), koji je poslat na doradu; Izveštaj o radu za 2011/2012. godinu i Plan rada za 2012-2013. godinu Predškolske ustanove "Neven" i Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Mašinsko - elektrotehničke škole. Sednica je potrajala nešto duže od 3 sata, a naredna je najavljena za kraj meseca decembra.