slideshow04

Nacrt odluke o lokalnim komunalnim taksama

Tekst nacrta oluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj možete preuzeti ovde.