slideshow04

Opština Priboj izdvaja 83 miliona za nove puteve

Nakon otvaranja ponuda, koje je zakazano 29. avgusta, u opštini Priboj biće nastavljeni radovi na modernizaciji lokalnih puteva, u vidu ojačanja kolovozne konstrukcije puteva na teritoriji opštine Priboj. Planirano je da se asfaltom prekrije 19,43 km puteva, odnosno 43 putna pravca na teritoriji opštine, prema unapred utvrđenoj dinamici.

Procenjena vrednost radova koje finansira opština Priboj je 83.691.293,00 dinara bez PDV, a početak radova se očekuje u septembru. Asfaltiranjem ovih putnih pravaca, daje se značajna podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje, koja je od izuzetnog značaja za lokalnu ekonomiju, ali i kvalitetu života u selu i prigradskim područjima.

dig 83 miliona za nove puteve