slideshow04

Održana 4. sednica Opštinskog veća

Danas je održano četvrto po redu zasedanje Opštinskog veća opštine Priboj, na kome su se na dnevnom redu našli predlozi odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2016.godinu i o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu - kupovina pogona Montaže.

Osnovni razlog za Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj je pribavljanje pogona Montaže u svojinu opštine, za potrebe proširenja Slobodne zone. Za ove namene Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj, predviđena su sredstva u iznosu od 260.000.000,00 dinara, koja će u skladu sa postignutim dogovorom biti iskorištena od strane FAP a.d. Priboj za isplatu dodatnih 100 evra otpremnine. U rashodnom delu budžeta najveće promene napravljene su osim zbog kupovine objekata FAP Korporacije, i zbog rekonstrukcije kotlarnice u Starom Priboju ali i podsticaja zapošljavanja. Ovim predlogom rebalansa, ukupan obim budžeta koji je, utvrđen ranije donetom odlukom iznosio 776.572.358,00, povećava se na 1.138.734.455,00, što je ukupno povećanje 46,63%. Ovako visok procenat rasta uslovljen je obavezom, koja je preneta opštini u rešavanju statusa FAP Korporacije u iznosu od 260 miliona dinara. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2016. godinu utvrđen je i prosleđen Skupštini opštine na usvajanje.
Utvrđen je i Skupštini opštine prosleđen na usvajanje Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu - kupovina pogona Montaže. Ovim Predlogom Odluke odobrava se pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine Priboj, neposrednom pogodbom pogona Montaža, odnosno katastarske parcele 3599/1 KO Banja, površine 14.799 ha, sa svim pripadajućim objektima na toj parceli. Odlukom se ovlašćuje predsednik opštine Priboj da zaključi ugovor o pribavljanju nepokretnosti u svojinu opštine Priboj, ali po prethodno pribavljenom mišljenju opštinskog pravobranioca.

Dnevni red sednice možete pogledati ovde.

01 sednica OV