slideshow04

Oglas: Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju transformatorske stanice 110/35 kV Priboj 1 na katastarskoj parceli br. 950/2 K.O. Banja

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br.  72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011,  121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014 i 145/2014) Oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju transformatorske stanice 110/35 kV Priboj 1 na katastarskoj parceli br. 950/2 K.O. Banja

Javna prezentacija obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 (montažna zgrada) od 25.08.2016. do 31.08.2016. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, preko pisarnice, najkasnije do 31.08.2016. godine.