slideshow04

Održana vanredna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Danas je održano vanredno zasedanje Opštinskog štaba za vanredne situacije, povodom novonastale situacije u opštini Priboj. Osim izveštaja sa terena u kome je sagledano stanje i napravljena procena, donete su i tri odluke o daljem postupanju.

stab za vanredne situacije nov 2016

Kako je rekao načelnik Štaba za vanredne situacije, Boris Mrdović, u ovom slučaju najveći problem izazvalo je podizanje nivoa podzemnih voda. Podaci iz Sektora za vanredne situacije govore da se očekuje stagnacija vodostaja reke Lim. Tokom jučerašnjeg dana Banjski čamac i naselje Luka bili su kritične tačke, zbog čega je doneta odluka da se jedna porodica evakuiše. Pored odluke o evakuaciji i zbrinjavanju najugroženijih, na današnjoj sednici Štaba donete su još dve odluke, da stručne službe JKP "Usluga" i Elektrodistribucije obiđu podrumske prostorije hotela Lim, obzirom da je voda stvorila veće probleme i isključenje sa mreže, ali i da u večernjim satima, ukoliko vodostaj Lima bude veći, da se zatvore oba žičana mosta.

Pumpa JKP Usluga je raspoređena u Novom Priboju, kako bi se mogla iskoristiti onde gde je vodom naneta šteta, u određenim kvartovima. Obzirom da je reka Lim voda prvog reda i da je u nadležnosti Srbijavoda, Štab za vanredne situacije je u punoj pripravnosti kada su u pitanju bujične vode i potoci, koji su vode drugog reda i kao takve u nadležnosti Opštinskog štaba. Stanje na vodama drugog reda je pod kontrolom i redovno se prati, rekao je načelnik Štaba za vanredne situacije opštine Priboj.