slideshow04

Priboj prepoznao značaj zamene fosilnih goriva - Pres konferencija o prelasku grejanja na biomasu u javnim zgradama u Priboju

Opština Priboj jedna je od prvih opština koja je dala primer pozitivne prakse, kada je korišćenje obnovljivih izvora energije u pitanju, zaključak je sa danas održane Pres konferecije u Domu kulture, povodom prelaska grejanja na biomasu u javnim zgradama u Priboju. Konferenciju su organizovali Nemačka organizacija za tehničku saradnju - GIZ i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u okviru programa "Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji".

press konferencija biomasa u javnim zgradama 1

Glavni cilj programa u okviru kog je održana Pres konferencija je jačanje kapaciteta i stvaranje povoljnog okruženja za održivo korišćenje bioenergije u Srbiji. Održivo korišćenje bioenergije doprinosi ruralnom razvoju i smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, što je među prvima prepoznala lokalna samouprava u Priboju, koja je uložila 15 miliona dinara za izgradnju nove kotlarnice u Starom Priboju. Nova kotlarnica greje OŠ "Branko Radičević", dečji vrtić "Neven", Dom kulture "Pivo Karamatijević", zgradu Opštinske uprave i dispanzer. O socijalnom, ekonomskom i ekološkom efektu nove kotlarnice prisutnima je govorio zamenik predsednika Opštine Saša Vasilić, koji je naglasio da se za moderan sistem grejanja uz poštovanje ekoloških normi, opština Priboj odlučila prvenstveno iz ekoloških a ne ekonomskih razloga.

"Kada bi se gledala ekonomska komponenta, svakako da je bilo jeftinije napraviti kotlarnicu na ugalj, što je isključeno zbog ekološke komponente projekta. Ovako smo dobili svog lokalnog dobavljača, pelet koji se koristi u našoj novoj kotlarnici je upravo od drvne biomase sa područja opštine Priboj, od domaćeg proizvođača, koji je potpisao ugovor sa opštinom Priboj o isporuci 200 tona peleta za ovu grejnu sezonu.", rekao je Vasilić. On je još dodao da se nada da je ovo samo prvi korak u zameni fosilnih goriva, što je svakako strateška odluka opštine Priboj i da je juče uz podršku GIZ-a dobijena predstudija izvodljivosti za toplanu u novom delu grada.

press konferencija biomasa u javnim zgradama 2

U ovom programu nemačko-srpske saradnje, glavni partner je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, koje radi na unapređenju proizvodnje energije iz biomase u Republici Srbiji. Cilj je da se dobije što veća jedinica proizvedene energije na ovaj način, rekao je savetnik u ovom ministarstvu, Slobodan Cvetković. On je podsetio da je korišćenje obnovljivih izvora energije prepoznato u svim strateškim dokumentima resornog ministarstva.

"Primena biomase kao lokalnog resursa, mnogo znači za lokalnu ekonomiju. Dolazi do razvoja privrednog ambijenta u ruralnim sredinama, koriste se lokalni resursi, dolazi do multiplikacije efekata i do lokalnog zapošljavanja, što na sakupljanju, što na transportu, distribuciji, uz ekološke efekte.", rekao je Cvetković.

Pres konferenciji prisustvovao je i rukovodilac komponente Snabdevanje biomasom u programu nemačko-srpske saradnje "Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji", Rajner Šelhas, koji je rekao da u opštini Priboj vide jednog dobrog partnera, pošto je Priboj voljan da preuzima iskustva iz drugih regiona i primenjuje ih u svom okruženju.

Nakon konferencije prisutni su obišli novu kotlarnicu na pelet u Starom Priboju, kapaciteta 0,9 MW, koja je investicija opštine Priboj vredna 15 miliona dinara.

otvaranje kotlarnice