slideshow04

Održana 9. sednica Opštinskog veća opštine Priboj

Danas je održano deveto po redu zasedanje Opštinskog veća opštine Priboj, na kome se raspravljalo davanju saglasnosti da se potraživanja lokalne samouprave Priboj, konvertuju u udeo opštine Priboj u kapital subjekta privatizacije Korporacije FAP a.d. Priboj i o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Priboj.

Predlogom Odluke o davanju saglasnosti da se potraživanja lokalne samouprave Priboj konvertuju u udeo opštine Priboj u kapital subjekta privatizacije Korporacije FAP a.d. Priboj, koja je jednoglasno usvojena i prosleđena Skupštini opštine na usvajanje, predviđeno je da se dospela a nenaplaćena potraživanja opštine Priboj-Opštinske uprave, prema FAP Korporaciji a.d. sa stanjem na dan 31.mart 2016. godine, u ukupnom iznosu od 1.076.685.956,10 dinara, konvertuju u trajni ulog opštine Priboj-Opštinske uprave u kapital subjekta privatizacije, u slučaju usvajanja unapred pripremljenog plana reorganizacije, sa učešćem u kapitalu FAP Korporacije a.d. Ovakva odluka rezultat je Zaključka Vlade Republike Srbije od 27. oktobra 2016. godine, kojim su obavezani državni poverioci, da kao merom unapred pripremljenog plana reorganizacije FAP Korporacije a.d. konvertuju potraživanja, sa stanjem na dan 31.mart 2016. godine, u trajni ulog u kapital subjekta privatizacije u slučaju usvajanja ovog plana. Veće je naložilo predsedniku Opštine da preduzme sve pravne radnje u cilju realizacije postupka definisanog ovom odlukom.

Odlukom o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Priboj, utvrđene su prosečne cene kvadratnog metra i to je Odlukom predviđeno da cene ostanu iste kao 2016. godine, pa je tako građevinsko zemljište u 1.zoni 1.500 dinara, u 2. zoni 1.200 dinara, u trećoj zoni 1.000 dinara; poljoprivredno zemljište po zonama od prve do četvrte 50, 30, 20 i 10 dinara; šumsko zemljište po zonama 40, 20, 10 i 8 dinara; stanovi od prve do četvrte zone 41.000, 40.000, 39.000, 35.000 dinara; kuće 25.000, 24.000, 23.000 i 19.000 dinara. Prosečne cene kvadratnog metra za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu kada su u pitanju poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti su od od prve do četvrte zone 50.000, 45.000, 40.000 i 35.000 dinara, dok je za garaže i garažna mesta u prvoj zoni 10.000, u drugoj 8.000, u trećoj 6.000 a u četvrtoj 3.000 dinara.

Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Priboj ostala je ista, obzirom da u svim zonama u opštini Priboj nije bilo prometa predmetnih nepokretnosti.

01 sednica OV