slideshow04

Ministar odbrane posetio pribojski FAP

Ministar odbrane Zoran Đorđević posetio je sa saradnicima Privredno društvo „Fap korporacija“ u kome se upoznao sa aktuelnim poslovima te poznate pribojske firme, sagledao stanje proizvodnih kapaciteta i do sada realizovane aktivnosti na usvajanju unapred pripremljenog plana reorganizacije.

ministar odbrane posetio pribojski fap

Na sastanku s poslovodstvom Fap korporacije istaknuto je da je Vlada Republike Srbije do sada pokrenula niz mera kako bi se sačuvali vitalni kapaciteti društva i proizvodno jezgro sposobno da revitalizuje proizvodnju motornih i drugih vozila po kojoj je Fap korporacija bila poznata u regionu i svetu. Ministarstvo odbrane je u saradnji sa Ministarstvom privrede iniciralo donošenje Zaključka Vlade Srbije kojim je preporučeno državnim poveriocima da prihvate Unapred pripremljeni plan reorganizacije, čime bi se stvorili uslovi da najveći deo dugova tog privrednog društva nastali tokom poslednjih desetak godina budu konvertovani u kapital poverilaca. Time bi se tom preduzeću dala još jedna šansa da na zdravim i ekonomski popravdanim osnovama razvija svoju poslovnu politiku.

Po završetku sastanka kome je prisustvovao i predsednik Opštine Priboj Lazar Rvović, generalni direktor kompanije Ranko Vuković istakao je da poseta ministra odbrane i predstavnika Vojske Srbije za Fap korporaciju znači novi početak na zdravijim ekonomskim osnovama.

Tokom obilaska pogona ministar odbrane se upoznao sa trenutnim kapacitetima pogona mašinske obrade i montaže. Ministar Đorđević je pozitivno ocenio dosadašnje aktivnosti na konsolidaciji privrednog društva i izrazio nadu da će se uspešnom realizacijom Unapred pripremljenog plana reorganizacije očuvati vitalni delovi FAP korporacije sa proizvodnim i remontnim kapacitetima od posebnog značaja za proizvodnju i montažu terenskih automobila iz zajedničkog razvoja sa MO i VS i nove generacije šasija, za remont, modernizaciju i montažu složenih sistema baziranih na šasijama FAP, proizvodnju pogonskih mostova i izradu i montažu vozila sa specijalnim nadogradnjama za civilne potrebe.

Tokom posete je, još jednom, naglašeno da integracija revitalizovanih kapaciteta tog preduzeća i drugih proizvođača iz Odbrambene industrije u jednu funkcionalnu celinu sposobnu za proizvodnju i modernizaciju složenih borbenih sistema za zapotrebe Vojske Srbije i izvoz, postaje neminovnost vremena u kome živimo.

Izvor: Ministarstvo odbrane

ministar odbrane posetio pribojski fap1